Na čem se pracuje....Pavel Wonka

(pracovní název)

 95min.

Byla jsem oslovena abych zpracoval pravdivý příběh Pavla Wonky. Nejdřív jsem si myslela, že vykreslím příběh zneuznaného hrdiny, až do chvíle, kdy jsem nahlédla do Archivu bezpečnostních složek. Ví se, že o Wonku se zajímala STB, ale jak se  tomu stavěl Wonka? Archivy skrývají mnohá překvapení........

 

Dokument si klade za cíl být seriózní rekonstrukcí Wonkova příběhu, ke které se budou historici i po letech obracet.

Dále chceme demýtizovat postavu Pavla Wonky a objasnit jeho tragickou smrt v kontextu doby-normalizace, kterou někteří levicoví aktivisté zlehčují a vykreslují jako dobu relativní pohody a nikoliv jako totalitu. Wonkova tragická smrt, pouhý rok a půl před revolucí, je důkazem, že tomu tak nebylo.

Dokument by tak měl především mladším generacím, přiblížit ducha doby a ukázat, že ne vždy byla samozřejmostí taková míra  svobody, jak ji známe dnes.

Detaily

Pavel Wonka se na podzim 2011 stal posmrtně čestným občanem Hradce Králové, města, v jehož věznici v roce 1988 zemřel.

Stal je tak posledním mrtvým politickým vězněm minulého režimu. Zahynul za okolností dosud plně neobjasněných, které by tento film měl osvětlit a přiblížit Wonkův osud v kontextu doby.

Kolem Wonkovy osobnosti koluje hodně kontroverzních názorů na jeho občanskou a lidskou angažovanost. Mluví se o tom, že Wonka je novodobý Julius Fučík, a že jeho oceňování je především politicky motivované- žeWonka je účinným maskotem antikomunismu.

Nyní se v politických a disidentských kruzích usiluje o prosazení návrhu na Wonkovo posmrtné ocenění – udělení Řádu republiky, dne 28. října 2013. Letos totiž Wonka oslavil dvě smutná výročí. 60 let od svého narození ale také 25 let od své tragické smrti.

Je možné, že Zeman tímto vyznamenáním demonstruje svoji politickou nezaujatost? Chce tím zavřít ústa těm, kteří projevují nelibost při jeho námluvách s Putinem a koketerií s Komunisty?

 ... a ještě něco navíc

Dokument je konspirace na n-tou, kdy nikdo neví kdo koho sleduje. Zda sledovač se nestává objetí sledovaného.  Autorka sama vstupuje do příběhu a s  nasazením, neúprosně vyslýchá svědky, sama se tak dostává do osidel konspirace. Nahlas se pak zamýšlí nad cenou, kterou je ochotná za pravdivost tohoto dokumentu zaplatit.

 

               
Dokumentární film vzniká v koprodukci s Českou televizí a je podpořen Hejtmanem Královéhradeckého kraje a Fondem kinematografie.